KIES-coaching voor kinderen

 

In een echtscheidingssituatie stel ik altijd het belang van het kind centraal. Ouders maken zich zorgen om de kinderen, omdat ze erg druk zijn met allerlei perikelen rond de scheiding. Kinderen scheiden en lijden mee. Met KIES-coaching,  die gericht is op en uitgaat van het kind, leren kinderen hun emoties te verwoorden en de ouders duidelijk te maken wat ze nodig hebben. Omdat de kinderen loyaal willen zijn naar beide ouders, hebben ze moeite om hun wensen open en duidelijk uit te spreken.

 

Mijn werkwijze als KIES-coach

Als gecertificeerd KIES-coach ontvang ik kinderen en luister ik naar hun verhaal. In onze gesprekken wordt het kind weerbaarder. Zij leren op te komen voor hun behoeften, en hun gevoelens en emoties te verwoorden. Hierdoor worden zij communicatief sterker, zodat zij beter aan de ouders duidelijk kunnen maken wat voor hén het beste is. Dit is een belangrijke stap voor het kind in het verwerken van de scheiding.

 

Welke voordelen heeft KIES?

In mijn ervaring als scheidingsbemiddelaar zie ik dat KIES verschillende positieve effecten heeft op kinderen, en daarmee op het verloop van een scheiding. Zo zie ik vaak dat:

•   problemen bespreekbaar worden, waardoor problemen minder kans krijgen om zich op te stapelen;

•   kinderen een scheiding makkelijker verwerken;

•   minder zorg van een leerkracht, leerlingbegeleider, zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker vereist is;

•   eventuele ernstige problemen vroeg gesignaleerd worden waardoor hulp van derden ingeroepen kan worden.

 

 

 

 

De kosten van deze persoonlijke (kinder)coaching worden niet gesubsidieerd.

Ouders zullen dan ook samen de kosten betalen.