Personal coaching

“Haal het maximale uit uw mogelijkheden”

Persoonlijke coaching is voor iedereen die wil groeien in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. In individuele gesprekken focussen we op uw persoonlijke doelen. Dit kan zijn in de vorm van loopbaanbegeleiding, hulp bij sollicitatiegesprekken, uw eigen zelfonderzoek of specifieke (communicatie)problemen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan coaching van assertieve vaardigheden.

 

Doel en werkwijze

Bij de persoonlijke coaching gaan we na wat uw wensen, behoeften, problemen en doelen zijn, waarna communicatieve vaardigheden worden getraind en ingezet om concrete doelen te verwezenlijken. Tijdens de coaching wordt u zich bewust van uw eigen sterke en zwakke punten op basis van het kernkwadrantenmodel. Ook kan ik met EFT-technieken uw emotionele pijnplekken helpen opsporen om vervolgens te kijken wat ermee te doen. Wilt u zich sterker maken in het aanleren van communicatie vaardigheden? Dan kunt u zich verdiepen in de filosofie en werkwijze van de Gordonmethode. Kijk dan hier, of neem met vragen contact op via info@tillyvandeursen.nl of tel: 049-7360973.

Hoe meer zelfsturing je hebt, hoe harder het mag waaien”

 

Jezelf beter leren kennen. Weten wat je wilt. Opkomen voor jezelf op een assertieve manier. Hoe zeg ik wat ik wil zeggen? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe ga ik om met problemen en conflicten? Ben ik duidelijk over mezelf?

 

LEREN COMMUNICEREN

De methode volgens de filosofie van Gordon is gericht op het verkrijgen van specifieke vaardigheden die zich richten op persoonlijke groei en de verbetering van relaties. Deze vaardigheden geven je de kans om effectief met jezelf en anderen om te gaan, zowel in werk- als privésituaties. De training focust op begrip en acceptatie van jezelf en die ander, in plaats van kritiek, afwijzing en oordeel.

 

“VAN VERSCHILLEN KOMEN GESCHILLEN”

Zoveel mensen, zoveel overtuigingen, zoveel culturen en zoveel verschillen. Geen wonder dat er zoveel conflicten zijn. Maar om onze doelen te bereiken, om ons veilig en geliefd te voelen en om hulp in te roepen, hebben we anderen nodig. Hoe ga ik om met anderen? In hoeverre ben ik betrokken bij anderen? houd ik rekening met de behoeften en wensen van anderen? En hoe ga ik om met conficten?

 

DOEL EN WERKWIJZE

De persoonijke Gordontraining heeft als doel om deelnemers praktische (communicatie)vaardigheden aan te leren. Met deze vaardigheden kun je richting geven aan je eigen leven, om zo effectiever om te gaan met jezelf en anderen.