Mijn werkwijze als mediator

“De belangen van kinderen staan voorop” 

Als ouders gaan scheiden, zijn zij bij wet verplicht (2009) afspraken over de zorg- en opvoedingstaken te beschrijven in een ouderschapsplan. Met mijn pedagogische kennis en ervaring kan ik u erop wijzen wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben, wat hun ontwikkelings- en opvoedingstaken zijn. Bovendien worden kinderen in hun wensen gehoord en dit wordt meegenomen tijdens het mediationgesprek. Ouders beslissen uiteindelijk.

“Ouders blijven ouders”

Ook al gaat u uit elkaar, het ouderschap blijft. Blijven praten over uw kind is essentieel.

Mijn jarenlange ervaring als communicatietrainer geeft me de kans om de communicatiestijl van mensen inzichtelijk te maken. Zo kunnen ouders, partners of gezinsleden in de toekomst respectvol en begripvol praten over belangrijke zaken, zoals de opvoeding van de kinderen. Ik wijs u op uw communicatiepatroon én uw ruzie patroon. Blijvend ruziemaken vinden kinderen het allerergste van een scheiding.

“Het ouderschapsplan opstellen” 

Het opstellen van het ouderschapsplan gebeurt veel effectiever, als de communicatie weer is vlot getrokken. Elkaar het ouderschap gunnen, daar draait het om.

Met mijn kennis van de Emotional Freedom Technique (EFT) kan ik goed omgaan met emoties. We kijken samen hoe we emoties kunnen gebruiken en benutten, of eventueel kunnen de-escaleren. Emoties staan centraal in mijn mediationsessies, omdat deze veel zeggen over behoeftes en waarden van de drager.

Als alle afspraken goed zijn verwoord in het ouderschapsplan, dan verzorgt een Vfas-advocaat/mediator de financiële en juridische apecten en de verdere afhandeling bij de rechtbank.

Ik wil kostenbesparend meedenken. Daarvoor doe ik een beroep op uw zelfwerkzaamheid en bereidwilligheid om mee te werken.

In mijn mediationsessies stimuleer ik de partijen om via overleg tot duurzame afspraken te komen. De oplossing wordt dus niet door mij opgelegd – er is geen kant-en-klaar-reddingsmiddel – maar komt vanuit u zelf. Hierbij gaan we niet uit van het verleden en de formele standpunten, maar van de toekomst en het belang van het kind. Tijdens de mediationsessies leert u inzicht te krijgen in elkaars waarden en belangen, zodat de communicatie ook in de toekomst evenwichtig kan worden vervolgd. Ik ben van mening dat in scheidingen de beslissingen zorgvuldig en weloverwogen moeten plaatsvinden.

Bij het ondertekenen van het ouderschapsplan kan ik u de mogelijkheid geven om samen met de kinderen een waardige afsluiting te maken. U leest een contract voor, waarin u uitspreekt dat u altijd voor hun kinderen zult blijven zorgen en dat u altijd van ze zal blijven houden. Uiteindelijk wordt dit contract door beide ouders en de kinderen ondertekend.

“Online mediation”

Ofschoon ik face to face gesprekken het meest ambieer, kan in sommige situaties (bijvoorbeeld bij hevige ruzies) online mediation vruchtbaar zijn. Neem contact met me op om te vragen naar de mogelijkheden.

“Familiemediation”

40 % van de familiebetrekkingen verloopt in onmin.

Familiebanden zijn juist erg belangrijk voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Familieconflicten bijvoorbeeld tussen grootouders en ouders, zodat opa en oma de kleinkinderen niet meer mogen zien, zijn zeer schadelijk en onaangenaam.

Samen met mij zoon Rein van Deursen begeleiden wij de kloof tussen de twee generaties, Rein vertegenwoordigt de jongere generatie en ik de oudere. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn kleinkinderen niet meer zou kunnen zien. Rein en ik samen kunnen u hierbij helpen.

“Mijn kwaliteit als mediator”

In 2002 heb ik mijn Praktijk voor Echtscheiding & Ouderschap opgericht en ben vanaf de start als gecertificeerd mediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). (reg.nr. M4321) Klik op het plaatje hieronder om te lezen wat dit inhoudt.